Τεχνικό Γραφείο Λινάτσας Αντώνιος

Μεγάλο εύρος Υπηρεσιών

Μελέτη σχεδιασμός και σύνθεση κτηρίων

Για τη σχεδίαση επισκεπτόμαστε το χώρο ώστε να υπάρχει άμεση επισκόπηση, γίνονται οι απαραίτητες αποτυπώσεις, λήψη video και φωτογραφιών, λαμβάνονται υπόψη στοιχεία του ευρύτερου φυσικού και εδαφικού περιβάλλοντος και φυσικά οι ανάγκες και οι επιθυμίες του πελάτη. Προτείνονται, συζητούνται και αναζητούνται  λύσεις σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτουμε σε συνεργασία με τον ενδιαφερόμενο και συναρτήσει των οικονομικών δυνατοτήτων του.

Η σχεδίαση γίνεται με χρήση σύγχρονων ψηφιακών σχεδιαστικών προγραμμάτων και εξελιγμένων φωτορεαλιστικών παρουσιάσεων.

Στατικές μελέτες – ανάλυση κατασκευών

Οπλισμένο σκυρόδεμα , μεταλλικές, σύμμικτες , φέρουσα τοιχοποιία (πέτρινα, μπατική οπτοπλινθοδομή κλπ) , προκατ, ξύλινα , στέγες.

Έλεγχος και ενίσχυση υφιστάμενων κτηρίων. 

Χρήση ειδικών υπολογιστικών προγραμμάτων.

Κατασκευή κτηρίων με δικά μας συνεργεία και με κλειστό προϋπολογισμό

Τοπογραφικές μελέτες , αποτυπώσεις , χαράξεις , κτηματολόγιο με σύγχρονα μέσα και τηρώντας τις ισχύουσες προδιαγραφές

Ενεργειακές μελέτες, ενεργειακά πιστοποιητικά, εξοικονομώ.

 Με τεράστια εμπειρία και πληθώρα ολοκληρωμένες αιτήσεις , από αρχής του προγράμματος και σε όλες τις φάσεις του.

Κοστολόγηση,  προγραμματισμός έργων, συντονισμός, διαχείριση

Μελέτη και εγκατάσταση μεταλλικών κτιρίων

Έκδοση οικοδομικών αδειών, αδειοδοτήσεις  επιχειρήσεων, γνωστοποιήσεις, περιβαλλοντικές μελέτες

Πληροφορίες και δασικοί χάρτες

Επιστημονικές συμβουλές διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων

Συνεργαζόμαστε

Με έμπειρους και εξειδικευμένους επαγγελματίες

Μηχανολόγους

Δικηγόρους

Αρχιτέκτονες