Τεχνικό Γραφείο

Λινάτσας Αντώνιος

Το γραφείο μας ιδρύθηκε το 1997  με τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών κτηματογράφησης, αποτυπώσεων κτιρίων, αρχιτεκτονική σχεδίαση, σύνταξη στατικών μελετών , ανέγερση κτιρίων και συμβουλευτική υποστήριξη στο αντικείμενο του μηχανικού.

Η φιλοσοφία ήταν και είναι πάντα η οργάνωση, η κατανόηση των επιθυμιών και αναγκών του πελάτη, των δυνατοτήτων που υπάρχουν και τη μέγιστη αξιοποίηση. Τη παροχή γνώσεων και στήριξης από την αρχή μέχρι το τέλος του έργου, μικρού  ή μεγάλου. Όλα με πλήρη διαφάνεια.

Η φιλοσοφία παραμένει η ίδια από τότε αναλλοίωτη από τις οικονομικές διακυμάνσεις της ελληνικής κοινωνίας, με απόλυτη προσωπική αφοσίωση του ιδρυτή του γραφείου Αντωνίου Λινάτσα Πολιτικού μηχανικού.

Το γραφείο σήμερα είναι επανδρωμένο και συνεργάζεται με έμπειρο επιστημονικό προσωπικό, όλων των σχετικών και απαραίτητων ειδικοτήτων στο αντικείμενο που δραστηριοποιούμαστε . Πολιτικούς μηχανικούς , αρχιτέκτονες, τοπογράφους, μηχανολόγους, διακοσμητές και δικηγόρους. Πάντα πρόθυμοι και ακούραστοι στην ίδια φιλοσοφία  εργατικότητα,  αφοσίωση , συνέπεια, εχεμύθεια, έρευνα και υπευθυνότητα

Πολυτελείς

Κατασκευές μας