Αντώνιος Λινάτσας

Πολιτικός Μηχανικός
Ενεργειακός Επιθεωρητής
Ελεγκτής Δόμησης
Εργολήπτης ΔΕ

Περισσότερα

Οι

Υπηρεσίες μας

Παρέχουμε

Υπηρεσίες

Μελέτη σχεδιασμός και σύνθεση κτηρίων

Στατικές μελέτες – ανάλυση κατασκευών

Κατασκευή κτηρίων με δικά μας συνεργεία και με κλειστό προϋπολογισμό

Τοπογραφικές μελέτες , αποτυπώσεις , χαράξεις , κτηματολόγιο με σύγχρονα μέσα και τηρώντας τις ισχύουσες προδιαγραφές

Ενεργειακές μελέτες, ενεργειακά πιστοποιητικά, εξοικονομώ.

Κοστολόγηση,  προγραμματισμός έργων, συντονισμός, διαχείριση

Έκδοση οικοδομικών αδειών, αδειοδοτήσεις  επιχειρήσεων, γνωστοποιήσεις, περιβαλλοντικές μελέτες

Πληροφορίες και δασικοί χάρτες

Επιστημονικές συμβουλές διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων

Περισσότερα

Δείτε

Τα νέα μας

Περισσότερα